19-12-05

 

Beeld genaamd " de golven " van Karel Aubroeck , de tweeling zuster van  "de Schelde "
De Schelde ligt aan de rechterkant als je naar Bornem rijd , de golven langs de linkerkant .
( eigen foto )
00:20 Gepost door speedway4turtles | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

 

Den tuysscher en den azijnzeker
Beeldhouwer Valeer Peirsman cre?erde dit beeldenduo in opdracht van Toerisme Temse en het gemeentebestuur. Het kunstwerk (bronsgieter : Dirk De Groeve), door Minister Miet Smet onthuld op 20 september 1997, past volledig in het gemeentelijk toerismebeleid dat speciaal oog heeft voor het centraal stellen van plaatselijke elementen die kaderen in de historische, culturele en/of folkloristische eigenheid van Temse. ( eigen foto )
tekst overgenomen van de officiele website van Temse  http://www.temse.be
00:14 Gepost door speedway4turtles | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

 

De kaailopers
Ter verfraaiing van de Wilfordkaai realiseerde Valeer Peirsman deze beeldengroep (bronsgieter : Dirk De Groeve) in opdracht van Toerisme Temse en het gemeentebestuur. Het monument werd gefinancierd d.m.v. sponsoring.

Voor nadere toelichting omtrent de kaailopers als historische figuren: zie Wilfordkaai en ook voor Monument De Tuysscher en de Azijnzeker.

Drie van de vier beelden zijn gebaseerd op authentieke kaailopers, met name den Bruine (Alfons Gosselin), uiterst links; de Mekker (D?sir? Aelbrecht), tweede van links; en de Schele Wringer (Frans Vervynckt), uiterst rechts. De vierde kaailoper, tweede van rechts, staat symbool voor alle kaailopers. Het monument biedt ruimte voor toeristen om zich in dit gezelschap te laten fotograferen. De beeldengroep werd officieel onthuld door Staatssecretaris Miet Smet op zaterdag 25 mei 1991. Sindsdien vormt hij het toeristisch visitekaartje en is ??n der meest populaire herkenningstekens van Temse, o.m. vereeuwigd in de stripalbums Haaiman (Kiekeboe, Merho, 1993) en Het Zevende Zwaard (Jommeke, Jef Nys, 1993).

In 1992 werd de Orde van de Kaailopers opgericht. De daaraan verbonden medaille (ontworpen door de beeldhouwer zelf), die de beeldengroep vertoont, kan slechts worden verworven door personen die uitzonderlijke verdiensten hebben op het vlak van het carnavalgebeuren in Groot-Temse.

Ter gelegenheid van de viering Vijf jaar beeldengroep De kaailopers op zaterdag 25 mei 1996 werd de Orde van den Bruine opgericht. Deze orde richt zich tot personen die een eervolle verdienste hebben m.b.t. de beeldengroep De kaailopers ( eigen foto )
tekst overgenomen van de officiele website van Temse  http://www.temse.be


00:09 Gepost door speedway4turtles | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

 

De scheldebrug de langste van Belgie
De Scheldebrug verbindt Temse en het Land van Waas (provincie Oost-Vlaanderen) met Bornem en Klein-Brabant (provincie Antwerpen). De eerste brug, ontworpen door Eifel en voltooid in 1870, werd gebouwd om de spoorwegverbinding Mechelen-Terneuzen mogelijk te maken. Tot stand gekomen in een tijd toen wagens en fietsen nog niet bestonden, was zij enkel toegankelijk voor spoorwegverkeer en voetgangers. Met een lengte van 343 m was zij destijds de langste brug van België. Tijdens Wereldoorlog I had zij schade opgelopen maar werd hersteld. In 1940 werd de brug om strategische redenen door Franse en Belgische genietroepen opgeblazen. De bouw van de nieuwe brug was één der projecten die nationaal voorrang kregen bij de naoorlogse wederopbouw. Bij de opstelling van de plannen vormde het al of niet voorzien van een tweede rijstrook een punt van discussie, evenals de bouw van een tweede brug ter hoogte van de Boelwerf. Uiteindelijk werd - onder druk van Temse - beslist enkel de vernietigde brug te herbouwen, met een dubbele rijstrook; daardoor werd gelijktijdig verkeer in beide richtingen mogelijk, een beslissing met een enorme draagwijdte.( eigen foto )00:04 Gepost door speedway4turtles | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-12-05

 

Het oorspronkelijke borstbeeld van de hand van de Brusselse beeldhouwer War Van Asten (1888-1958) stond van 1933 tot 1991 op het grasplein rechtover De Watermolen. Met het oog op de plaatsing van de beeldengroep De kaailopers enerzijds en de noodzakelijke restauratie van het beeld anderzijds, werd het in de lente van 1991 verwijderd. Het beeld bleek echter dermate aangetast, dat restauratie onmogelijk was.


23:47 Gepost door speedway4turtles | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

 

Een oude kaart van de schepen op de Boelwerf klaar voor afwerking .
 
Gedurende 150 jaar was de werf de grootste en voornaamste werkgever van Temse en omgeving.
In zijn beste jaren gaf de Boelwerf werk aan meer dan 2000 arbeiders.

De stichter van de Boelwerf was Bernard Boel (1798-1872). Hij was een timmerman op de scheepswerven in Antwerpen-Zuid, die zich in 1829 in Temse vestigde. Aan de benedenzijde van de kil begon hij in datzelfde jaar met allerhande herstelwerk en het bouwen van houten rivierboten van 50 tot 80 ton. Hij breidde zijn werkterrein uit tot ongeveer 1 hectare. Bij zijn overlijden in 1872 werd hij opgevolgd door zijn zoon Jozef (1832-1914).


de beschrijving  komt uit de officiele website van Temse http://www.temse.be 
23:28 Gepost door speedway4turtles | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

 

Nog een mooie oude postkaart van het gemeentehuis

23:10 Gepost door speedway4turtles | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |