18-12-05

 

Een goede site over St Amelberga en St Amelberga gilde is zeker http://home.tiscali.be/wilfried.hooftman.

Volgens de legende stak de H. Amelberga ter hoogte van Temse de Schelde over op de rug van een steur om te ontkomen aan Karel Martel, die haar wilde huwen. Zij overleed te Temse op 10/7/772 en werd begraven in de kerk, die zij volgens de overlevering heeft opgedragen aan O.L.Vrouw. Vandaar dat de centrumparochie de O.L.Vrouwparochie noemt. De H. Amelberga is de beschermheilige of patrones van de gemeente.

De wegom is Temses oudste traditie. Zijn wortels gaan wellicht terug tot de 11de eeuw, toen het stoffelijke overschot van de H. Amelberga werd overgebracht van Temse naar de Sint-Pietersabdij van Gent. Het eerste onaanvechtbaar bewijs van zijn bestaan dateert uit 1323: toen werd geschreven dat de bedevaart sedert onheuglijke tijden plaatsvond.

de beschrijving en foto komen uit de officiele website van Temse http://www.temse.be/
14:13 Gepost door speedway4turtles | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

 

De kerk bevat schilderijen van Rubens'leerling Cornelis Schut (1597-1655), Jean-Baptist de Saive (1571-1624), Egidius Smeyers (1634-1710), Jan Jozef De Loose (1769-1849), Tony Van Os (1886-1945) en andere (vaak niet-ge?dentificeerde) meesters.

Het beeldhouw- en zilverwerk is voornamelijk vervaardigd door leden van de beroemde kunstenaarsfamilie Nijs. Met Laurent Delvaux (1696-1770) en Theodoor Verhaegen (1701-1759) vormen Adrianus en Philippus Nijs de voornaamste vertegenwoordigers van de rococo in ons land. Adrianus Nijs (Antwerpen, 6/6/1683 - Temse, 21/4/1771), leerling van de Antwerpse meester-beeldhouwer Andries Van den Base, schiep o.m. de preekstoel, een deel van het koorgestoelte, het middengedeelte van de communiebank en twee biechtstoelen. Zijn zoon Philippus (Temse, 27/5/1724-23/3/1805), schepen, stichter van Temses Academie (1776), drager van de titel koninklijk beeldhouwer, vervaardigde o.m. een deel van de communiebank (O.L.Vrouwkoor) en ontwierp een deel van het koorgestoelte. Naast Adrianus en Philippus Nijs dienen voor het beeldhouw- en schrijnwerk ook Jozef Tuerlinckx, Josse de la Motte en de gebroeders Judocus en Egidius De Cauwer vermeld.

de beschrijving komt uit de officiele website van Temse http://www.temse.be/
14:09 Gepost door speedway4turtles | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

 

Het gotisch gedeelte is gegroeid rond een Romaanse kerk, waarvan het ontstaan teruggaat tot de 11de eeuw (vermoedelijk nog vroeger). Opgravingen in maart 1979 brachten de halfronde Romaanse absis aan het licht. De zuidelijke dubbele kruiskerk bevat nog ??n opgevulde Romaanse rondboognis met afbraakmateriaal van de oorspronkelijke, vermoedelijk karolingische kerk. Volgens de overlevering zou deze door de H. Amelberga, beschermheilige van Temse, in de 8ste eeuw opgericht zijn. In de loop der eeuwen vonden verscheidene verbouwingen en uitbreidingen plaats. Zo werd in 1591 de oostgevel van de linkerkruisbeuk doorgekapt om het O.L.Vrouwkoor te bouwen; op dezelfde wijze werd in 1842 het Amelbergakoor opgetrokken. De barokke toren werd in 1721 gebouwd naar de plannen van Adrianus Nijs; bouwingenieur en toezichter was Antoon Wauters. De westgevel en de hele benedenkerk werden in 1886-1888 opgetrokken naar ontwerpen van architect Pieter Van Kerckhove.

de beschrijving komt uit de officiele website van Temse http://www.temse.be/
14:07 Gepost door speedway4turtles | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

 

Voornamelijk gotische en neogotische kerk met barokke toren.

Het oostelijk gedeelte, tot en met de kruisbeuken, werd bij Koninklijk Besluit van 28/12/1936 beschermd; het koor, de zuidelijke zijkapel, de gevels van de kruisbeuk en de toren bij Koninklijk Besluit van 28/12/1974; bij Besluit van de Vlaamse Executieve van 3/2/1983 werd de kerk in haar geheel beschermd.
Prentje uit archief temse .


de beschrijving komt uit de officiele website van Temse http://www.temse.be.
14:04 Gepost door speedway4turtles | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

 


 
- Temse weapon shield        - Steendorp weapon shield                 - Tielrode weapon shield
 
          Temse                              Steendorp                                             Tielrode

De deelgemeente Steendorp gebruikte een blauw schild, met twee gekruiste gouden sleutels, (het wapen van de gemeente Bazel, waarvan zij in 1882 werd afgescheiden) aangevuld met in het hoofd een gouden S en in de voet een gouden baksteen vorm.


                              
                                                     Elversele
De deelgemeenten Elversele en Steendorp hadden geen officieel wapen. Zij gebruikten in hun briefhoofden wel een officieus wapen Het schild van de deelgemeente Elversele stelde een Sint-Margareta voor met palmtak staande op een op zijn rug liggende draak (beiden in zilver) met in de rechter bovenhoek een raap (natuurkleur) op een azuur veld.
                                            Gemeentewapen Elversele

13:59 Gepost door speedway4turtles | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vorige 2 3 4 5 6 7 8 9 10